O partii

Ślązoki Razem to partia polityczna, która zrzesza przedstawicieli wielu regionalnych środowisk. Powstała w celu umożliwienia Ślązakom reprezentacji w ciałach samorządowych i krajowych. Chcemy także mieć wpływ na jakość naszego życia, rozwój i aktywne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społecznego i politycznego. Z szacunkiem dla naszej tradycji w umiłowaniu ziemi naszych Ojców, języka śląskiego oraz kultury, chcemy brać czynny udział w pozytywnych zmianach tej Ziemi nie tylko wizerunkowych ale przede wszystkim merytorycznie odnosić się do spraw bieżących i historycznych.