Władze

Przewodniczący: Swaczyna Leon
Lyjo Swaczyna, który w wyborach do senatu w 2015 roku dostał w swoim okręgu (z komitetu Ślonzoki Razem niemal 30 procent głosów, rywalizując jak równy z równym z kandydatami PO i PiS oraz ich potężnymi sztabami wyborczymi. Odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący: Berus Witold
Dostał dobry wynik w przedostatnich wyborach senackich, prowadzi Międzynarodowy Festiwal Rysowania, zdobywca wielu nagród za namalowane obrazy, obecnie doktoryzuje się.

Wiceprzewodniczący: Bogacki Jerzy
Regionalista, inicjator wielu akcji i imprez o charakterze lokalnym m.in. Bal Górnoślązaka, Tyta dla Pierwszaka. Współorganizator gali „Godōmy po ślōnsku”. Odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony okolicznościowym medalem na 25-lecie DFK.

Sekretarz: Roczniok Andrzej
Był radnym i członkiem Zarządu Miasta Zabrze, wpisał język śląski na listę języków świata, redaktor naczelny Ślōnski Nacyji i wydawnictwa Narodowa Oficyna Śląska, kieruje Związkiem Ludności Narodowości Śląskiej.

Skarbnik: Pustelnik Adam
Lider Naszego Wspólnego Śląskiego Domu. Startował do Sejmu RP w 2015 z Komitetu Wyborczego Wyborców Korwin-Mikke. Aktywny działacz lokalny.

Członek Rady: Andrzej Sojka
Kolejarz, lider Związku Ludności Narodowości Śląskiej, uczestnik Górnośląskiego Okrągłego Stołu.